สัญญาการจัดการพลังงานไฟถนน LED การประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างรอง

May 1, 2015
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ สัญญาการจัดการพลังงานไฟถนน LED การประมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างรอง

โครงการสัญญาการจัดการพลังงานของเขตพัฒนาเศรษฐกิจผิงหูมีโคมไฟถนนทั้งหมดประมาณ 5,000 ดวงทดสอบโดยองค์กรที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยพบว่าประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานมากกว่า 80% (อายุการออกแบบคือ 80,000 ชั่วโมง)