โครงการสาธิตไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณะไฟถนน

February 17, 2011
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โครงการสาธิตไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สาธารณะไฟถนน

ถนนจิมา, เมืองหวางเตี้ยน, เขตซิ่วโจว, เมืองเจียซิง, ผ่านชุมชนหม่าเฉียว, หมู่บ้านหม่าเฉียว, หมู่บ้านหงเหลียน, หมู่บ้านเป่าหัว, หมู่บ้านเจิ้นจง และถนนอื่นๆ ที่มีความยาวรวม 25 กิโลเมตรตั้งแต่ปี 2011 Junma ได้ลงทุนในโครงการสาธิตไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสวัสดิการสาธารณะ มูลค่ากว่า 10 ล้านหยวน